Nyelvválasztó

Viski Károly Múzeum Kalocsa

 
A múzeum épülete
 
Cifrapamukos kötény 1936-ból
 
Kalocsa látképe egy 1830-as céhlevélen
 
Szilkék
 
Honfoglalás-kori hajfonatkorong
 
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára ajándékozott láda
 
Vasláda Kalocsa címerével
 
D. Pintér József: Gyermekágyas
 
Szállási lányok és asszonyok a Jézus Szíve Búcsúban. Fotó: Vadas Ernő
 
Kalocsai fazekas remek a Magyar héten - 1928
 
XIX. századi elsőház részlete a múzeum Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben című állandó kiállításán
 
Az ásványok és az élet című állandó kiállítás
 
A kalocsai éremgyűjtemény című állandó kiállítás
 
A múzeológia terén elért eredményeiért 2003-ban a Viski Károly Múzeum nyerte el "Az év múzeuma 2002" kitüntető díjat
 
Az év múzeuma logó
 
A múzeum logója

A Viski Károly Múzeum a Kalocsai Sárköz tájmúzeuma. Gyűjtőterületéből kiemelt fontosságú a történeti Kalocsa, nevezetesen: Kalocsa, Homokmégy, Drágszél, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek.
A múzeum jogelődje a városháza folyosóján alapított kiállítóhely, melyet Antalffy Sándor polgármester, dr. Kujáni Ferenc kanonok és r. Gábor Lajos festőművész buzgolkodása eredményeként 1932. június 2-án nyitották meg. A háborús pusztítások után Laszczik Ernő szervezte újjá a gyűjteményt. 1963 áprilisában a Megyei Tanács kezelésébe került, s része lett a megyei múzeumi szervezetnek. A Városi- és a Megyei Tanács 1970-ben határozta el a kalocsai néprajzi-helytörténeti gyűjtemény önálló tájmúzeummá fejlesztését. A Belvárosi Iskolát 1970. november 1-én múzeum céljára adták át. E négy évtized alatt gazdag gyűjteményeket halmozott fel a Viski Károly Múzeum, Pécsiné Ács Sarolta, Dr. Bárth János és Romsics Imre igazgatók irányításával.
A Kalocsai Sárköz átmenetet képez a Dunántúl és az Alföld között. A Duna összekötötte e két tájegységet és lakóit. Történelmi meghatározottságát is e földrajzi feltétel adja. Ennek következtében a Kalocsai Sárköz régészeti leletekben, történeti, kultúrtörténeti és néprajzi emlékekben nagyon gazdag.
A múzeumi tárgyakat és dokumentumokat hat gyűjteménybe és négy segédgyűjteménybe rendezve őrizzük.
A 7000 darabos néprajzi gyűjtemény igen változatos, benne textíliák, bútorok, cserépedények, archív fotók, fa-, gyékény-, vas-, üveg-, stb. használati eszközök.
A legértékesebb és legérdekesebb része a textilgyűjtemény, mely megőrizte számunkra a kalocsai népművészet és népviselet különböző korszakainak emlékeit, a 19. század közepétől napjainkig.
Az utóbbi évtizedben számos régészeti föltárást folytattunk a múzeum gyűjtőterületén. Különösen érdekes a homokmégy-székesi köznépi temető (X-XI. század) és a harta-freifelti honfoglalás kori temető. Leleteink közül kiemelkedik továbbá a homokmégy-halomi, honfoglalás kori rovásírásos csontlemez és az ugyanott feltárt avar temető.
A történeti gyűjtemény mérete nem nagy, mégis számos féltve őrzött kincset rejt, így: 1770-es feliratú ostyasütő Homokmégyről, a főegyházmegye második legöregebb harangja 1737-ből, Kalocsa városának első pecsétje 1729-ből, Kalocsa városának pénzesládája 1837-ből, metszett rézlemez Kalocsa látképével a XIX. század elejéről, kovácsoltvas lándzsa az 1848-as szabadságharcból (Drágszél).
A történeti dokumentációs gyűjtemény archív fotókat, képeslapokat, újságokat, különböző nyomtatványokat tartalmaz, melyek túlnyomó többsége a Kalocsai Sárköz és Kalocsa történetének emlékei. A közel 5000 darabos gyűjteményből 2044 a fénykép, 1352 a képeslap és 123 a térkép (2004).
Gyűjtőkörünkből hiányzik a képzőművészet, ezért csak helytörténeti jelentőségű alkotásokat őrzünk: Prokop Péter, Rökk Károly, r. Gábor Lajos, Benedek Péter, d. Pintér József, Kollár János Vinczellér Imre, Rideg Márta, Kiss István, Dargay Lajos, Szebényi Béla, Farkas Tibor.
A Fotótár jelentős részét Bárth János és Romsics Imre néprajzkutatók fényképezték gyűjtéseik és muzeológiai munkájuk során. Mellettük a régi üveglemezek és negatívok gyűjteménye emelkedik ki: Travnik Mariska, Bogdán Dezső, Cselényi Józsefné, Gábor Lajos, Solymár Iván, Szittyavári József, Vadas Ernő, Madarász Dezső, Lovassy Ákos, Dinnyés Sándor, Urbán Simon, Csincsák Endre, Bogdán Dezső, Rechner István – összesen 3588 db. 2004-ben megvásároltuk Kovács László festő- és fotóművész életművét – 16000 felvételt.
A Viski Károly Múzeum 1981-ben nyitotta három állandó kiállítását, melyek koruk ellenére felejthetetlen élményt nyújtanak látogatóinknak.
A „Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben" c. kiállítás a Kalocsai Sárköz népcsoportjainak XVIII-XX. századi életét, kultúráját mutatja be. A termekben együtt jelenik meg a népélet és a történelem. Mivel a kiállítás elsősorban az egymást követő korok paraszti életformájának alakulását, valamint a pota néprajzi csoport hagyományrendszerének sorsát követi, leggyakrabban néprajzi tárgyak illusztrálják és fejezik ki a mondanivalót.
„Az ásványok és az élet" c. kiállításunk az egykori kalocsai jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be, eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a XX. század eleji kiállítási elvekhez híven. A kiállítási mód a Magyar Nemzeti Múzeum régen megsemmisült első ásványtani kiállítását idézi, amelyhez hasonlót a bécsi és a prágai Nemzeti Múzeumok máig is megőriztek. A szertár legtekintélyesebb kezelője a mineralógus szerzetes tanár, Tóth Mike volt. A jelenleg is látható ásványtárat 1906-1908 között rendezték be a Tóth Mike tervezte bútorokba.
„A kalocsai éremgyűjtemény" – a csaknem 11 ezer darabra szaporodott gyűjteményt 1944 után háborús károk érték, de az államosítást követően a gimnázium tanárai megmentették a szétdarabolódástól és megőrizték, majd 1979-ben az akkor csaknem 8500 db-os gyűjteményt átadták a Viski Károly Múzeumnak. A megcsonkítás ellenére is szemlélteti egy valamikori gimnáziumi szertár gazdagságát.
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre támogatásával és együttműködésével jelentős a múzeum könyvkiadása. Három könyvsorozatunk van: Kalocsai Múzeumi Értekezések, Kalocsai Múzeumi Közlemények, Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár.
A Viski Károly Múzeum sok gondot fordít a gyűjteményi raktárak megfelelő kialakítására. 2004 végére vált véglegessé a múzeum bővítésének a terve.
A múzeológia terén elért eredményeiért 2003-ban a Viski Károly Múzeum nyerte el „Az év múzeuma 2002" kitüntető díjat.
www.viskikarolymuzeum.hu
F.k.: Romsics Imre múzeumigazgató