Nyelvválasztó

Tessedik Sámuel Múzeum

 
A múzeum épülete

A Tessedik Sámuel Múzeum alapításának célja a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása, Szarvas és környéke régészeti, történeti, néprajzi, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való bemutatása.

A múzeum épületét Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész építtette 1791-ben barokk stílusban. Ez volt az ország első mezőgazdasági iskolája. Az iskola megszűnése után gimnázium, majd tanítóképző iskola, később az óvóképző főiskola diákotthona volt. 1973-tól költözött ide az 1952-ben alapított, korábban több épületben ideiglenesen állomásozó múzeum. Főbejárata fölött a következő latin nyelvű felirat olvasható: Ez intézettel kiűzetik a hazai iskolákból a tétlenség. A szorgalomnak ezt az emlékművét, hogy az utódokról gondoskodjék a szarvasi nép állította az 1791.esztendőben.
A múzeum létrehozásában elévülhetetlen érdemei vannak Palov Józsefnek, aki 1952-től 1994-ig töltötte be a múzeumigazgatói tisztséget. A múzeum gyűjteményének alapját a helyi iskolákból átvett régészeti leletek, valamint a megkezdett helytörténeti és néprajzi gyűjtések képezték. Az első állandó kiállítás - a Tessedik Sámuel Emlékkiállítás - 1954-ben nyílt meg.

Tessedik régi iskolaépületének felújítása után jött létre 1979-ben a "Tessedik városa hajdan és ma" c. állandó kiállítás, mely Szarvas környékén élt emberek történetét mutatja be a kőkortól napjainkig. 1981-ben nyílt meg Domán Imre néprajzi gyűjteményét bemutató kiállítás.
Az állandó kiállításokon kívül évente több ideiglenes kiállítás nyílik múzeumunkban, melyek között képzőművészeti, történelmi, néprajzi és régészeti kiállítások is megtalálhatók.