Nyelvválasztó

MNM Palóc Múzeuma

 
Látkép
 
Az épület
 
Népi viselet
 
Belső
 
Látványtár

A rendkívül gazdag népi műveltségű, az országhatáron is átterjedő Palócföld középpontjában fekvő MNM Palóc Múzeuma a vidéki múzeumok sorában kiemelkedően értékes műtárgy-anyaggal rendelkezik. Néprajzi gyűjteménye átfogja Nógrád megye teljes (magyar, szlovák és német nemzetiségi) paraszti kultúráját, irodalomtörténeti gyűjteményében a Madách Imrével és Mikszáth Kálmánnal, történeti gyűjteményében pedig Balassagyarmat várossal kapcsolatos tárgyi és dokumentum örökséget őrzi és gyarapítja.

A múzeum története 1891. március 15-én a Nógrádvármegyei Múzeum Társulat megalakításával kezdődött Balassagyarmaton. A társulatot megalapító Nagy Iván genealógus, akadémikus történész végrendeletileg minden ingó és ingatlan vagyonát egy „örökösen Balassagyarmaton székelő Nógrád megyei múzeumra" hagyta. Ez akkor a gyűjtemények alapját, és a Wälder Gyula tervei alapján 1914-ben megvalósult Múzeumpalota építési költségeinek mintegy felét jelentette. Az első világháború éveiben laktanyának is használt épületet 1926-ra állították helyre, ekkor kezdődhetett meg újra a tárgygyűjtés, különös tekintettel a néprajzra. Az alapító iránti tiszteletből Nógrádvármegyei Nagy Iván Múzeumnak elnevezett intézmény 1931-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. 1932-ben pedig már országos jelentőséggel bírt a múzeumépület mellett felépített Palóc Fundus, amely Magyarország első szabadtéri múzeumaként jöhetett létre. Az 1945 után állami fenntartásba kerülő intézmény nevét 1950-ben Palóc Múzeumra változtatták, amely 1962-től 1970-ig a megyei múzeumi szervezet központi múzeumaként, ezt követően annak egyik tagmúzeumaként működött egészen 2012-ig. Sok évtizede várt fejlesztést jelentett az ugyanebben az évben átadott látványtár megépülése, amely a múzeum lapidáriumának 150 m2-es földalatti bővítéseként, európai uniós forrásból jött létre. A megyei múzeumi szervezetek megszűnését követően, 2013. január elsejétől a Palóc Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként MNM Palóc Múzeuma néven folytatja tevékenységét.