Nyelvválasztó

Munkácsy Mihály Múzeum

 
Munkácsy Mihály Múzeum
 
Munkácsy Mihály Múzeum
 
Munkácsy Mihály: Zongoralecke/ Interiour
 
Munkácsy Mihály: Szulimán Ákos
 
Munkácsy Mihályról készült fénykép 1896-ból
 
Az Ásító inas című festmény fotója
 
Galium odoratum (L) Scop (Szagos müge)
 
Tányér
 
Edénykupak
 
Főkötő
 
Butélia "Butela"
A Munkácsy Mihály Múzeum feladata feltárni, összegyűjteni, tudományosan feldolgozni, a modern kor követelményeinek megfelelően mindenki számára közkinccsé tenni azokat a kulturális értékeket – kiváltképp Munkácsy Mihály hagyatékát, a megyében élő magyarság és nemzetiségek hagyományait – amelyek Békéscsabához, Békés megyéhez kötődnek.
Az intézmény elődjét a Békéscsabai Múzeum-Egyesület hozta létre. Az 1899. november 25-én alakult Múzeum-Egyesület, működésének tizenöt éve alatt lerakta a gyűjtemények alapjait, megfelelő szakembereket nevelt, s tevékenységének betetőzéseként felépítette a múzeumnak helyet adó Közművelődés Házát. A múzeum–könyvtár–műterem–közművelődés négyes funkcióját ellátó intézmény számára készült épületet 1914-ben avatták fel. Ma is ez az épület ad otthont a múzeumnak, amely 1951-ben vette fel a gyermekkorát Békéscsabán töltő festőművész, Munkácsy Mihály (1844–1900) nevét. 
A Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteménye a természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti gyűjteményi anyagokból tevődik össze. Az intézmény kiemelkedő műtárgy-együttese a festményekből és relikviákból álló Munkácsy-gyűjtemény, melynek alapját a festő özvegyének végrendelete szerint az 1930-as évek elején a gyűjteménybe került műtárgyak képezik. A képzőművészeti szakág anyaga napjainkban főként kortárs képzőművészeti alkotásokkal bővül. 2013-ban a múzeum átvette a Jankay Tibor Művészeti Közalapítványtól Jankay Tibor képzőművészeti és etnográfiai gyűjteményét, valamint a Kolozsváry és Tevan családok művész tagjainak alkotásait. A természettudományi gyűjtemény madártojás, rovartani, botanikai, malakológiai gyűjteményi egységekből és madárpreparátumokból áll. Régészeti, honfoglalás kori, szkíta, kelta, szarmata, avar kori, bronzkori leletek az 1920-as évektől folyamatosan kerültek a múzeumba. A néprajzi anyag meghatározó része a szlovákok hagyományos kultúráját reprezentálja, de a Békés megyében élő magyar, szerb és román közösségek tárgyi kultúrájának emlékei is megtalálhatóak a gyűjteményben. A történeti osztály főként Békéscsabáról és környékéről származó egyedi dokumentumokat, térképeket, archív fotókat, történeti és irodalomtörténeti kéziratokat és tárgyi emlékeket őriz. A Munkácsy Mihály Múzeum jelentős archív- és dokumentumfotó-gyűjteménnyel valamint szakági adattári anyaggal rendelkezik, könyvtára több mint 40 000 szakkönyvet és folyóiratot számlál.
A Munkácsy Mihály Múzeum jelenlegi arculatát – az európai uniós források felhasználásával végrehajtott teljes rekonstrukciót követően elkészült új állandó kiállításokkal – 2008-ban nyerte el. Állandó kiállításai mellett változatos időszaki tárlatokkal igyekszik színesíteni kínálatát, melyek egy része az „Ami csabai…" sorozat keretében gazdagítja a látogató közönség ismereteit. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a látogatóbarát környezet kiépítésére, változatos közművelődési programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és tudományos-népszerűsítő kiadványokkal várja látogatóit.