Jász Múzeum

 
A múzeum épülete
 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
 
MNM - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
 
MNM - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kiállítótér
 
MNM - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kiállítótér
 
MNM - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kiállítótér
 
MNM - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum belső kert
 
MNM – Arany Sas Patikamúzeum a Várban
 
MNM – Arany Sas Patikamúzeum kiállítótér
 
Nagy Gyula Területi Múzeum
 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
 
A Laczkó Dezső Múzeum épülete
 
Bakonyi Ház
 
Vastuskós ház – Patkó Imre-gyűjtemény
 
Esterházy-palota – Radnai Béla-gyűjtemény
 
Várkazamata – Kőtár
 
Vastuskós ház – Patkó Imre-gyűjtemény
 
Püspöki udvarbíróház – Borsos Miklós állandó kiállítás
 
Fruhmann-ház – Cserépkályha-történeti kiállítás
 
Karacs Ferenc Múzeum épülete
 
Karacs Ferenc
 
A múzeum épülete
 
Részlet a Nagy-Sárrét című kiállításból
 
Részlet a Nagy-Sárrét című kiállításból
 
Paraszti gazdálkodás eszközei
 
Sárréti ház konyhája
 
Sárréti ház tornáca
 
Tisztaszoba
 
Magyarország közönséges térképe
 
Kubinyi Ferenc Múzeum
 
Kilátás dél felé a Nyugati Bástya emeleti erkélyéről
 
Nyugati Bástya
 
Nyugati Bástya pincelejáró
 
19. század végi női lakosztály
 
Ünnepi muzsika
 
Kun Edit festőművész
 
Gödöllői Városi Múzeum
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
Gödöllő, a mi városunk című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
A gödöllői művésztelep (1901–1920) című állandó kiállítás
 
József Attila Múzeum
 
Espersit-ház
 
Espersit-ház
 
Espersit-ház
 
Hagymásház
 
Hagymásház
 
Küzdelmes Évszázadok című kiállítás
 
Küzdelmes Évszázadok című kiállítás
 
Küzdelmes Évszázadok című kiállítás
 
Küzdelmes Évszázadok című kiállítás
 
Skanzen
 
Skanzen
 
Skanzen
 
A múzeum épülete
 
Cifrapamukos kötény 1936-ból
 
Kalocsa látképe egy 1830-as céhlevélen
 
Szilkék
 
Honfoglalás-kori hajfonatkorong
 
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára ajándékozott láda
 
Vasláda Kalocsa címerével
 
D. Pintér József: Gyermekágyas
 
Szállási lányok és asszonyok a Jézus Szíve Búcsúban. Fotó: Vadas Ernő
 
Kalocsai fazekas remek a Magyar héten - 1928
 
XIX. századi elsőház részlete a múzeum Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben című állandó kiállításán
 
Az ásványok és az élet című állandó kiállítás
 
A kalocsai éremgyűjtemény című állandó kiállítás
 
A múzeológia terén elért eredményeiért 2003-ban a Viski Károly Múzeum nyerte el "Az év múzeuma 2002" kitüntető díjat
 
Az év múzeuma logó
 
A múzeum logója
 
A szombathelyi püspöki palota és a Sarlós Boldogasszony székesegyház
 
A metszetkabinet Giovanni Battista Piranesi rézkarcaival
 
A Mikes János alapította püspöki magánkönyvtár
 
A Mikes, másként Sárga Szalon
 
A díszterem mennyezete Franz Anton Maulbertsch freskójával
 
A díszterem ebédlőszékei Mikes püspök idejéből
 
A püspöki magánkápolna
 
Szent István Király Múzeum – Rendház
 
Állandó régészeti kiállítás
 
Állandó régészeti kiállítás
 
Állandó régészeti kiállítás
 
Állandó régészeti kiállítás
 
Lapidárium
 
Kőtár
 
Állandó néprajzi kiállítás
 
Állandó néprajzi kiállítás
 
Állandó néprajzi kiállítás
 
Marosi Arnold Látványtár
 
Marosi Arnold Látványtár
 
Középkori romkert
 
Középkori romkert
 
Középkori romkert
 
Fekete Sas Patikamúzeum
 
Új Magyar Képtár
 
Moskovszky-gyűjtemény
 
Réber-gyűjtemény
 
Budenz-ház
 
Budenz-ház
 
Skanzen
 
Skanzen
 
Munkácsy Mihály Múzeum
 
Munkácsy Mihály Múzeum
 
Munkácsy Mihály: Zongoralecke/ Interiour
 
Munkácsy Mihály: Szulimán Ákos
 
Munkácsy Mihályról készült fénykép 1896-ból
 
Az Ásító inas című festmény fotója
 
Galium odoratum (L) Scop (Szagos müge)
 
Tányér
 
Edénykupak
 
Főkötő
 
Butélia "Butela"
 
 
 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
 
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
 
Magyar Nemzeti Bank
 
Légifotó a múzeumról
 
Az iharkúti Hungarosaurus testrekonstrukciója
 
Az iharkúti Pneumatoraptor testrekonstrukciója
 
Gyilkos galóca és légyölő galóca a kiállításban
 
Herkulesbogár (Dynastes hercules) - gyűjteményi példány
 
Fokos okozta koponyasérülés a török korból
 
Rodokrozit Kapnikbányáról (Cavnic), Románia
 
Medvefül kankalin fotója a kiállításban
 
Fehérhasú lármásmadár (Corythaixoides leucogaster) a kiállításban
 
Alsóvár
 
Királyi palota
 
Királyi palota
 
Kőtár
 
Corvin-lakosztály
 
MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye
 
Nagyterem
 
Rákóczi-szabadságharc kiállítás, részlet
 
Lohr Ferenc: A nikápolyi csata (1896), részlet
 
Barokk szán
 
A múzeum épülete
 
Látkép
 
Az épület
 
Népi viselet
 
Belső
 
Látványtár
 
Épület
 
Viselet
 
Belső
 
Cipész-csizmadia
 
Állandó kiállítás

Jász Múzeum

A Jászkun Kerületek egykori székvárosában, Jászberényben, 1873-ban, az országban elsők között vetődött fel a múzeumalapítás gondolata. Az ügy legfőbb szorgalmazója Sipos Orbán helyettes polgármester volt, aki szívügyének tartotta, hogy a jász történelmi emlékek méltó helyre kerüljenek, és az utókor számára fennmaradjanak. A jászok múzeumát 1874. december 26-án adták át a nagyközönségnek. Az egyre gyarapodó gyűjteményt a későbbiekben többször átköltöztették (Jászkürt Fogadó, Kerületi Székház, Városháza), míg nem 1931-ben végre állandó helyet találtak számára a Városháza üresen álló lóistállójában. A múzeum azóta is az 1842-ben épült, klasszicista stílusú, dór oszlopos, műemlék épületben működik, s kitartóan őrzi a jász múlt írásos és tárgyi emlékeit.

 Az elmúlt 139 év tevékenységét számos kiváló múzeumőr, igazgató munkássága fémjelzi. A múzeum első őre Ozoróczky János volt, majd Szabó József, Bathó Endre, Almásy Árpád, Almási Antal irányítása alatt működött. A századforduló időszakában Hild Viktor jeles régiségkutató, mint első szakmai munkatárs gondozta és gyarapította a gyűjteményt. Banner János régész professzor neve a Jász Múzeum történetének fontos időszakát jelentette. 1913-tól közel hét esztendőn keresztül állt a múzeum élén. Működése nyomán élénk pezsgés indult meg az intézmény életében. A múzeum gyűjtőkörét a néprajz területére is kiterjesztette, s megalapozta a gyűjtemények korszerű nyilvántartási rendjét. Banner János távozása után Szele Ambró és Simonyi Gyula igazgatták az intézményt. 1926-ban Réz Kálmán nyugalmazott plébánost bízta meg a város a múzeum anyagának gondozásával, aki mintegy 20 éven keresztül lelkes ügybuzgalmával igen sokat tett az intézmény népszerűsítése érdekében. Körülötte kibontakozott egy helytörténeti kutatócsoport (Blénessy János, Porteleki József, Németh Ferenc, Komáromy József), akik munkássága jelentős korszakot nyitott a Jászság helytörténeti és régészeti kutatásai terén. Réz Kálmán munkáját később Blénessy Jánosfőiskolai tanár folytatta.

1950-től jelentős változás következett be az intézmény életében, állami kezelésbe került, s mint a Megyei Múzeumi Szervezet egyik tagmúzeuma működött tovább. Ebben az új helyzetben elsőként Komáromy József vezette a múzeumot, majd Csalog József régész követte. Ebben az időszakban főként a régészeti, míg Erdész Sándor és Halmos István munkássága idején elsősorban a néprajzi gyűjtemény gyarapodott. 1958-ban Tóth János került a múzeum élére, aki 36 éven keresztül nagy elkötelezettséggel irányította a jászok múzeumát. Működése idején figyelemre méltóan gyarapodott a helytörténeti, néprajzi, természettudományi és ipartörténeti gyűjtemény, s komoly épületszárnnyal és raktárhelyiséggel bővült a múzeum épülete. Beindította az azóta közkedveltté vált Jászsági Füzetek című kiadványsorozatot, és összefogta a múzeum köré csoportosult helytörténeti kutatógárdát.

1994-ben Hortiné dr. Bathó Edit vette át a múzeum vezetését, s ez ismét jelentős fordulatot hozott az intézmény életében. Komoly épület-felújítások és szakmai eredmények fémjelzik az eltelt időszakot. A Jász Múzeum szakmai munkájának egyik fontos támpillére az 1994 óta működő Jász Múzeumért Alapítvány, amely jelentős szerepet vállal az állandó és időszaki kiállítások megvalósításában, szorgalmazza a Jászságban folyó tudományos kutatómunkát, múzeumi rendezvényeket támogat, s több kiadványsorozatot jelentet meg (Jászsági Füzetek, Jászsági Könyvtár, Jászság Népművészete), kiadója a jász és kun települések honismereti lapjának, a Redemptio-nak is.

A Jász Múzeum napjainkban a Jászság tudományos, kulturális életének és hagyományőrzésének egyik központja, s munkáját komoly helytörténeti kutatógárda és nagyszámú múzeumi önkéntes segíti.

A Jász Múzeum tudományos, közművelődési és hagyományőrző munkája elismeréseként 1999-ben elnyerte az ÉV MÚZEUMA megtisztelő címet.