Nyelvválasztó

MNM Balassa Bálint Múzeuma

balassamuzeum@balassamuzeum.hu
(33) 500 175
 
MNM Balassa Bálint Múzeum
 
Balassa Múzeum, régi megyeháza
 
Látványtár
 
Látványtár
 
Látványtár
 
Látványtár
 
Múzeumok Éjszakáján
 
Babits Mihály Emlékház fala magyar írók aláírásaival
 
Babits Mihály Emlékház, szobabelső
 
Bajor Ágost: Babits-ház

A múzeum törzsgyűjteményének alapját a volt Esztergomi Szent Benedek Rendi Főgimnázium 1860-as évektől regisztrált régiség- és éremgyűjteménye, Knauz Nándor püspök és más gyűjtők (Rényi Rezső, Némethy Lajos, Brenner Ferenc, Einczinger Ferenc, Reviczky Elemér stb.) régiséggyűjteményei képezték. Ferenczy Jákó bencés igazgató 1875-ben alapította meg a helyi "Múzeum Egyletet". 1891-92-ben Récsey Viktor és Knauz Nándor már jelentős ásatásokat végzett Esztergom területén.

1913 és 1933 között a múzeum különböző épületekben működött, majd visszaköltözött a Bibliotheka épületébe, ahol 1989-ig maradt.

A II. világháború után államosították a gyűjteményt (ekkor kapta a "Balassa Bálint Múzeum" elnevezést), amelynek élére Zolnay Lászlót nevezték ki (1951-1959), akit Nagy Zoltán követett (1961-1969). Nevezettek működésük idején szakmai felügyeletet gyakoroltak a többi egyházi gyűjtemény (Keresztény Múzeum, Kincstár) fölött is, sőt 1961-től az egyházi tulajdonban lévő egykori királyi palota feltárt és látogatható épületegyüttesét is államosítva, azt a Balassa Bálint Múzeumhoz csatolták. 1963-tól a Vármúzeum önálló múzeumként működik, az esztergomi Vár területére kiterjedő kutatási területtel.

1969-től 2012-ig, több mint 40 éven át dr. Horváth István régész volt a Balassa Bálint Múzeum igazgatója. 2012 májusától dr. Tari Edit régész vezette az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumba történő beolvadásig. 2013. január 1-től a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik tovább, egységben a MNM Vármúzeumával. Új neve: MNM Balassa Bálint Múzeuma. Rezi Kató Gábor igazgatása alatt ismét összevonják a Balassa Bálint Múzeumot és a Vármúzeumot.

Múzeumunk jelenlegi gyűjtőterülete Komárom-Esztergom megye keleti harmada – azaz a történeti Esztergom vármegye Dunától délre eső fele. Legfőbb tevékenysége – múltjából és helyzetéből adódóan: a régészet, helytörténet és néprajz területére terjed ki, de természettudományos és képző-, valamint iparművészeti gyűjteménye is jelentős. Gyűjteményeinek állománya 2012. december 31-én: 220 000 darab.

2008 óta folyik intenzív múzeumpedagógiai foglalkozás intézményünkben: történelmi versenyek, kihelyezett történelem órák, kézműves foglalkozások  stb.

Az állandó kiállításunk 2013-ban bezárt és lebontásra kerül, helyette 2014-ben nyílt meg különleges Látványtárunk a Mindszenty téri épületünkben. A múzeum kiállításaival, rendezvényeivel, munkatársainak közéleti szerepvállalásával fontos szerepet játszik Esztergom város és a megye kulturális, tudományos és közművelődési életében.